Dziurawe prezerwatywy

W związku z prowadzonym przez redakcję Magazynem Bubli - Czytelnik z Kalisza przesłał nam do wiadomości odpis swego listu do producenta. Treścią listu, który cytujemy w dosłownym brzmieniu, jest reklamacja wybrakowanego towaru. Prezerwatywy te kupiłem w kiosku w ilości 100 sztuk - całe opakowanie. Używając je stwierdziłem, że są po prostu dziurawe. Gołym okiem można zobaczyć otwory. Widząc takie buble sprawdziłem później cześć prezerwatyw, przez nalanie wody. Stwierdziłem, że duży ich procent nie nadawał się do użytku. Na 31 sztuk sprawdzonych -17 nie nadawało się do użytku. Jestem ciekaw, jaki zakład pracy na świecie może sobie pozwolić na produkowanie takich bubli, chyba wyłącznie Wasz. Na wyrobie podano, że są kontrolowane elektronicznie, a gołym okiem widać w nich otwory. Pismo to wysyłam jednocześnie do wiadomości redakcji z prośbą o zainteresowanie się jakością produkowanych przez Was wyrobów. Czyżby w ten sposób rozwiązywano problem wzrostu przyrostu naturalnego? Ponieważ jestem żonaty, to mogę pozwolić sobie na sprawdzenie prezerwatywy przed użyciem, ale większość osób tego nie robi z niewiedzy lub braku możliwości. Obecnie około 50 procent ciąż jest nie planowanych i jest to, być może efektem Waszego wyrobu. Proszę o ustosunkowanie się do stwierdzeń, zawartych w tym piśmie i wnoszę jednocześnie o spowodowanie zaprzestania produkcji takich prezerwatyw. Po dwóch miesiącach nadeszła do redakcji kopia odpowiedzi, jakiej Zakład udzielił Czytelnikowi. Przytaczamy ją w dosłownym brzmieniu. Ustosunkowując się do pisma... z dnia... i otrzymanych prezerwatyw w ilości 100 sztuk informujemy uprzejmie, że przekontrolowaliśmy 31 sztuk sprawdzonych uprzednio przez Pana. Rzeczywiście 17 sztuk posiadało wady w postaci dziurek. Naszym zdaniem wady powstały w procesie mechanicznego pakowania, a więc po kontroli elektronicznej. Wyjaśnienie powyższe nie jest dla nas żadnym usprawiedliwieniem. W związku z Pana pismem zorganizowaliśmy naradę jakościową z zainteresowanymi służbami, na której główny nacisk położyliśmy na pakowanie mechaniczne. Ustalenia przyjęte na wspomnianej naradzie powinny zapobiec powstawaniu braków po kontroli elektronicznej. Dziękujemy bardzo za rzeczowe uwagi, które rozważyliśmy na wspomnianej naradzie i serdecznie przepraszamy za spowodowany kłopot. Równocześnie przesyłamy 100 sztuk prezerwatyw, jako partię zamienną, na Pana adres. Jesteśmy przekonani, że nabierze Pan z powrotem zaufania do produkowanych przez nas prezerwatyw.

SOCIAL MEDIA
facebook twitter

© Feminam Libido the presentation